Polityka prywatności

Polityka prywatności

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI z siedzibą w Warszawie (04-458) ul. Chełmżyńska 223 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Przetwarzamy dane osobowe, których podanie potrzebne jest do nawiązania kontaktu z nami poprzez formularz kontaktowy umieszczony na naszej stronie internetowej (Imię oraz nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu oraz adres e-mail). Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach: nawiązania kontaktu za pomocą formularza kontaktowego, inicjatywa nawiązania kontaktu jest po Twojej stronie świadczenia usług przez Administratora, w tym złożenia zamówienia, zapytania ofertowego poprzez formularz kontaktowy marketingowych w tym za Twoją zgodą na profilowanie oraz w celach analitycznych, dotyczy to przede wszystkim danych zapisanych w plikach cookies statystycznych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanej w dalszej części RODO) oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

W odniesieniu do świadczenia usług przez Administratora Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

W odniesieniu do celów statystycznych oraz marketingowych Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia nawiązanie kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, umieszczonego na stronie.

Przekazanie danych w celach statystycznych, marketingowych w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. Przy braku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych pozostawionych przez Ciebie w ramach korzystania z naszej strony internetowej, w tym danych zbieranych w plikach cookies zaprzestaniemy przetwarzać dane w tym celu.

Dane osobowe są przechowywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu lub żądania ich usunięcia.

Twoje dane osobowe mogą być powierzane podmiotom świadczącym m.in. usługi hostingowe, usługi informatyczne oraz podmiotom uprawnionym do ich posiadania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Nie przekazujemy danych żadnym firmom zewnętrznym na ich własny użytek.

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez podania przyczyny.
 • Użytkownik w każdej chwili może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. Żądanie nie wpłynie na wysłane wcześniej informacje handlowe czy złożone zamówienia.
 • Użytkownik w każdej chwili może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ograniczenie może dotyczyć zarówno czasu oraz zakresu przetwarzania danych osobowych. Żądanie ograniczenia dotyczącego przetwarzania danych nie wpłynie na dotychczas dokonane przez nas czynności.
 • Użytkownik w każdej chwili może żądać, aby jego dane umieszczone w serwisie zostały przez nas poprawione.
 • Użytkownik może żądać, aby jego dane osobowe zostały przekazane do innego Podmiotu. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z nami poprzez formularz zgłoszeniowy, podając dokładną nazwę oraz adres Podmiotu, do którego dane Użytkownika mają zostać przez nas przekazane. Przekazanie danych nastąpi po potwierdzeniu przez Użytkownika żądania w formie elektronicznej. Przesłanie potwierdzenia żądania przez konieczne ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika.
 • Użytkownik w każdej chwili może żądać od nas informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Informacje o zakresie przetwarzania danych zostaną ujawnione w ciągu miesiąca od otrzymania żądania Użytkownika.
 • Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu zgłoszenia czy przekazania żądania Użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą:

 • Wiadomości e-mail: biuro@bujalski.pl
 • Formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej
 • Zgłoszenia telefonicznego: +48 22 613 23 07
 • Listownie – ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI, ul. Chełmżyńska 223, 04-458 Warszawa

POLITYKA COOKIES

Informujemy, iż na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies są małymi plikami umożliwiającymi zapamiętywanie charakterystycznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Pliki te kojarzone są wyłącznie z przeglądarką urządzenia bez zapamiętywania takich danych osobowych jak imię i nazwisko użytkownika. Użytkownik pozostaje użytkownikiem anonimowym. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Celem takiego działania jest także pozyskanie wiedzy o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach Serwisu szukają. Wykorzystujemy dane pozyskane również poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych. Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (spersonalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z Usług, ale może spowodować utrudnienia.

Strony używają mechanizmy analizy usług sieciowych Google Inc. tj. Google Analytics, które używają plików cookies i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Ustawienia dotyczące plików cookies każdy Użytkownik może zmienić w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Jeżeli ustawienia nie zostaną zmienione, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Korzystanie ze Strony bez dokonania zmian w przeglądarce jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przechowywanie plików cookies. Zmiana ustawień plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu.

Informacja dla kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych ZAKŁAD ŚLUSARSKI SZCZEPAN BUJALSKI z siedzibą w Warszawie (04-458) ul. Chełmżyńska 223, jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych.
 2. Cele i podstawy przetwarzania Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:
 3. w celu zawarcia umowy zlecenia, stałej współpracy lub innych umów, na podstawie, których mamy wykonywać nasze usługi na Państwa rzecz (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celu przedstawieniu przez nas oferty, w oparciu o zadane przez Państwa pytanie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w celu wykonania usług na podstawie zawartej umowy, w tym wykonania usługi dostawy, zamówionego produktu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. w celach analitycznych, przeprowadzanych dla lepszego doboru usług do Państwa potrzeb, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o potrzebach naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celach dowodowych, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w celach wywiązania się przez nas z obowiązków, nałożonych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, przede wszystkim w celach księgowych, udzielenia rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  9. w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Po uzyskaniu informacji o wniesionym sprzeciwie przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, których sprzeciw dotyczył. Będziemy dalej przetwarzać dane, jeżeli istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 1. Okres przechowywania danych
 2. Dane osobowe, przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową czyli:
  a. przez 5+1 lat od końca roku, w którym umowa została zrealizowana, rozwiązana bądź wygasła, jeżeli umowa będzie zawarta pomiędzy przedsiębiorcami;
  b. przez 10+1 lat od końca roku, w którym umowa została zrealizowana, rozwiązana bądź wygasła, jeżeli umowa będzie zawarta pomiędzy nami, a osobą fizyczną 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu roku od złożenia Państwu przez nas oferty, dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
  3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 3. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym podwykonawcom np. firmom, którym zlecamy obsługę:
1. księgową
2. prawną
3. informatyczną
4. kurierską- doręczanie przesyłek
5. likwidację szkód

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczny do zawarcia z nami umowy.

 

Porozmawiajmy o Twoim projekcie

To top